e rezerwaty

Rezerwaty, puszcze i inne osobliwości przyrody Ziemi Nidzickiej

Ziemia Nidzicka należy geograficznie do obszaru Pojezierza Mazurskiego. Położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, na granicy z województwem mazowieckim. Należy do obszaru "Zielonych Płuc" Polski. Obszar ten to mało spotykany w skali europejskiej pagórkowaty krajobraz, pokryty licznymi polodowcowymi jeziorami, lasami obfitującymi w runo leśne i dziką zwierzynę. Liczne miejsca ze względu na swoją przyrodniczą wartość zostały objęte ochroną rezerwatową, gdzie można spotkać unikalne siedliska wielu rzadkich przedstawicieli flory i fauny.

Kamień Tatarski” to największy na Mazurach głaz narzutowy pozostawiony przez ustępujący lodowiec.

(odległość od zamku Nidzica 2,7 km – 6 min samochodem)

Jest to przeobrażony, różowy granitognejs, który uległ sprasowaniu. Jego obecne wymiary to: obwód 19 m, długość 6,5 m, szerokość 4m, wysokość 1,8 m. Jednak ile głazu tkwi w ziemi, nie wie nikt. Wymiary kamienia zmieniały się z biegiem lat na skutek rozbijania, w celu wyrobu kamieni młyńskich i budowlanych. Przez dzieci uważany za najstarszą zjeżdżalnię w Powiecie Nidzickim .

1

2

 

 

Nazwa „Kamień Tatarski” wywodzi się od legendy ”o Janie Nowaku”

Jezioro Orłowo Małe”

Najstarszy rezerwat faunistyczny na terenie Powiatu Nidzickiego utworzony został w 1958 roku.

(odległość od zamku Nidzica 15 km – 20 min samochodem) 

Przez wiele lat był jedynym w kraju rezerwatem ustanowionym z myślą o ochronie żółwia błotnego (Emys orbicularis), gatunku zanikającego w naszym kraju.Obejmuje on jezioro Orłowo Małe stanowiące odnogę jeziora Orłowo Duże i jest zanikającym zbiornikiem wodnym o głębokości około 2 m, z mulistym dnem.

 

5

REZERWAT „ŹRÓDEŁ RZEKI ŁYNY” IM. PROF. R. KOBENDZY

W niewielkiej odległości od Nidzicy godny polecenia jest rezerwat krajobrazowo - gemorfologiczny „Źródła Rzeki Łyny” im. Prof. R. Kobendzy.

(odległość od zamku Nidzica 11,7 km – 14 min samochodem) 

Tak naprawdę Łyna zawdzięcza swój bieg działaniu ostatniego zlodowacenia bałtyckiego.

Ta piękna rzeka, tak ściśle powiązana z Warmia, „bierze swój początek wśród pagórków w ładnej okolicy na wysokości 209 m”.

8

9

KONIUSZANKA I”

Rezerwat przyrody „Koniuszanka I” położony jest 15 km na północny wschód od Nidzicy, w okolicach miejscowości: Napiwoda, Moczysko i Koniuszyn.

Według podziału fizyczno - geograficznego Polski położony jest w najbardziej na południe wysuniętej części Pojezierza Olsztyńskiego.

(odległość od zamku Nidzica 11,3 km – 12 min samochodem) 

12

KONIUSZNKA II”

Na terenie Nadleśnictwa Nidzica znajduje się rezerwat leśny „Koniusznka II”, którego nazwa pochodzi od rzeki Koniuszanka przepływającej przez środek rezerwatu.

(odległość od zamku Nidzica 14,5 km – 15 min samochodem)

Rezerwat, jako jeden z nielicznych w Polsce, ma na celu zachowanie niezwykle malowniczego, przełomowego odcinka Koniuszanki i liczy on 64,55 ha powierzchni.

16

17

Nieopodal zapraszamy do Ośrodka Wczasowego Gawra na wyśmienity posiłek i wiele innych atrakcji. Warto odwiedzić również wioskę tematyczną „Kraina 7 Osobliwości”, plażę publiczną (z ratownikiem) i wypożyczalnię sprzętu wodnego, w miejscowości Jabłonka. Warto również zajechać na przejażdżkę konno do Stadniny koni w Napiwodzie http://napiwoda.pl/.

 

Spływy Omulwią i Marózką oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego nad jeziorem Omulew

„FRAJDA” Jabłonka 7, 13-100 Nidzica, tel.608 411 776

http://www.frajda-mazury.pl/pl/

PUSZCZA NAPIWODZKO-RAMUCKA

Charakterystyka obszaru

Puszcza Napiwodzko-Ramucka jest rozległym, zwartym kompleksem borów sosnowych, w którym dorodne, stare drzewa są miejscem gniazdowania dużych ptaków drapieżnych: bielików, rybołowów i orlików krzykliwych. Liczne zbiorniki wodne zapewniają bielikom i rybołowom odpowiednio obfite zasoby pokarmu. Torfowiska i łąki tego obszaru są lęgowiskami cietrzewi i derkaczy. Z powodu występowania wspomnianych gatunków oraz lelków i bardzo nielicznych już krasek. Puszcza jest ostoją ptaków o randze europejskiej.

 

20

21

PRZEWODNIK PO MAZURACH 

 

23

 

W Napiwodzie zapraszamy na konie do Stajni Napiwoda

Napiwoda 101, tel. 881 328 358

http://napiwoda.pl/

https://www.facebook.com/StajniaNapiwoda/

JEZIORA W GMINIE NIDZICA I OKOLICY

JEZIORO OMULEW

http://mojemazury.pl/jezioro/112/Omulew

Jezioro Omulew - PUSZCZA NAPIWODZKO-RAMUCKA

https://www.youtube.com/watch?v=AICCuHSYNSA

http://lazik.travel.pl/omu.htm

JEZIORO ORŁOWO WIELKIE

http://mojemazury.pl/jezioro/345/Orlowo-Wielkie

JEZIORKO ZDRĘCZNO/UROCZYSKO

http://mojemazury.pl/jezioro/1125/Zdreczno

JEZIORO TRZCIANO/TRZCINOWE

http://mojemazury.pl/jezioro/364/Trzciano

JEZIORO CZARNE koło Zimnej Wody

http://mojemazury.pl/jezioro/321/Czarne-k-Zimnej-Wody

JEZIORO BOLEJNY

http://mojemazury.pl/jezioro/317/Bolejny

JEZIORO BUJACKIE

http://mojemazury.pl/jezioro/319/Bujackie

JEZIORO WÓLECKIE

http://mojemazury.pl/jezioro/368/Woleckie

JEZIORO SZKOTOWSKIE gm.Kozłowo

http://mojemazury.pl/jezioro/185/Szkotowskie

JEZIORO KOWNACKIE gm.Kozłowo

http://mojemazury.pl/jezioro/160/Kownackie

JEZIORO ZAWADZKIE gm.Janowo

http://mojemazury.pl/jezioro/508/Zawadzkie

JEZIORO MARÓZEK gm.Olsztynek

http://mojemazury.pl/jezioro/539/Marozek

JEZIORO KIERNOZ MAŁY gm.Olsztynek

http://mojemazury.pl/jezioro/529/Kiernoz-Maly

LEŚNE VADEMECUM więcej...

CO WARTO WIEDZIEĆ IDĄC DO LASU więcej …

ZASOBY LEŚNE więcej …

MAPKA REZERWATÓW... https://nidzica.olsztyn.lasy.gov.pl/documents/21862786/0/mapka+nr+3+REZERWATY.pdf/ba8df870-56da-43a4-9bba-ec05d0e86d1b

MAPY LEŚNE więcej …

REZERWATY, POMNIKI PRZYRODY, OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU więcej … 

MAZURSKIE ZWIERZĘTA więcej... 

MAZURSKIE ROŚLINY więcej... 

MAZURSKIE GRZYBY więcej... 

MAZURSKIE RYBY więcej... 

Zapraszamy również do skorzystania dobrodziejstw naszego lokalnego portalu historycznego www. historia.nidzica.pl. Tam też między innymi:

GEOCACHING więcej ... http://historia.nidzica.pl/geocaching

Questing miejski z nidzica http://historia.nidzica.pl/questing

podlink Gra komputerowa z historia Nidzica http://historia.nidzica.pl/